Urla ilçesi Rüstem Mahallesi Üçahırlı mevkiinde kendine ait bir tarımsal araziye bilirkişi raporu düzenleyip arsayı bölerek, yeni parseller oluşturan M.A.’nın iddiaya konu taşınmazda gerçekleştirilen kadastral çalışmalara mevzuata aykırı şekilde bilirkişi sıfatıyla katıldığı, diğer şüpheliler U.R.G., F.K., T.K., V.F.'in İzmir Kadastro Müdürlüğü’nde görevli personel oldukları, yine şüpheliler C.B. ve H.B.'ın bu kadastro ekibinde M.A. ile birlikte bilirkişilik yaptıkları, M.B.’ın ise olay tarihinde Rüstem Mahallesi muhtarı olduğu, bahse konu kadastral çalışmalar kapsamında tanzim edilen 13.05.2020 tarihli bilirkişi raporunda imzaları yer alan şüphelilerin, bu eyleme farklı sıfatlarla göz yummak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla yapılan müracaat üzerine Urla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Türk Ceza Kanunu 257/2, 53.Maddeleri İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak suçunun işlendiği iddiasıyla düzenlenen savcılık iddianamesini kabul eden Urla Asliye Ceza Mahkemesi olay hakkında kamu davası açtı. Davanın bir sonraki duruşma gününün 18 Ocak 2023 gününde görüleceği öğrenildi.