Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Urlalılar;  basın ve katılımcılar,

 2 Aralık 2023 tarihinde Urla’da bulunan tüm odalar, sendika,  dernek, platformlar ve Urla Kent Konseyi Urla Gelişim Platformu çalışmaları kapsamında “Urla’nın Sesi” ismiyle yerel seçimler sürecinde Urla halkının talep ve ihtiyaçları arama toplantısı; geçen dönem alınan siyasi yanlış kararlar ve sürecin yanlış yönetilmesi sonucu kayyum yönetiminin deneyimlenmesi nedeniyle yapılmıştır.

Yapılan toplantıya katılım yüksek olmuş, siyaset dışı planlanan toplantıda;

Adayların demokratik olarak belirlenmesi, Urla’yı bilen Urla’ya ve sorunlarına hâkim bir adayın belirlenmesi, Ekip çalışmasına yatkın şeffaf demokrat bir başkan istendiği ve geçmişten gelen temel yaşamsal sorunların ve medeni insan ihtiyaçlarının çözülmesi talep edilmiştir.

Yaşam sorunlarımız; (100 madde) sokak hayvanları, alt yapı imar sorunları;  kanalizasyon,  deniz deşarjları, temiz su kaynakları,  su havzalarının ıslahı, susuzluk,  suyumuzun başka bölgelere aktarımı su kayıplarında standartlara uyum; çöp sorunu, moloz ve atık ayrıştırması, Gelişim Ve Tanıtım Vakfı, STK’ların Kent Konseyinin desteklenmesi, İmar düzenlemesi, Urla’ya özel imar notları,  sokak düzenlemeleri,  tabela düzeni, Urla’da inşaatlar devam ettiği sürece taş ocağı ihtiyacı denetimi.

Çevre sorunları,  RES, GES yerleşimleri, çevre ve kıyı temizliği, kıyı çizgisi kıyı kenar hattı; mevcut üniversiteler ile ilişkiler ve eğitim öğretimin desteklenmesi; trafik sorunları otopark sorunun çözülmesi; sporun desteklenmesi, futbol, voleybol, basketbol, yelken ve savunma sporu kulüplerinin sistematik desteklenmesi, milli sporculara özel imkanlar.

Gıda denetimi, Hijyen denetim ve toplum sağlığı, öğrenci, memur ve eğitimcilerin kira yerleşim problemleri, sanat tiyatro ve kültürel etkinlik kurs ve eğitim talepleri, İyi tarımın ve kooperatiflerin desteklenmesi, Urla’mızda, imar çalışmalarında elini vicdanına koyacak belediye başkan adayları istiyoruz.

Balık çiftlikleri balık işleme fabrikaları; tarım ilacı kullanımında halk sağlığının korunmasına dikkat edilmeli konuyla ilgili denetim ihtiyacımızdır. Kamu arazilerinin işgali, körfez atıklarının Uzunada açıklarına dökülmesi, adaların kıyı hatlarının kötü kullanımı, maden arama ruhsatları, Çeşme projesinin Urla etkileri; Aliağa sanayinin Urla’ya etkisi; balıkçılık, denizhıyarı algarna sorunu; yapılaşma moloz yönetimi;  hava kirliliği; kalabalık yerleşim sorunları; bina estetiği, elektrik hatları, deniz kirliliği kum denizi inşaatları kanalizasyon atıkları trafik düzenlemesi; İYTE ile urla çalışmaları koordine eksikliği; umumi WC eksikliği denetimi, Urla garajı; Enginar Festivali (october fest düzeyi).

Faaliyetlerde kaynak israfı, Salı üretici pazarının sabitlenmesi, Tezgâhların, güneşliklerin, atık kontrolünün kasaların düzeni için planlama yapılması; Malgaca Pazarı çirkin görüntülerin önlenmesi, Urla tarihi alanlara asılması gereken tabelaların asılması; Okul adı heykeller Necati Cumalı, Köylerin günlerinin tespiti ve her köy için faaliyet planlaması, Urla gelişim sempozyumu, milli ve dini birlik günleri kutlamaları, üretici pazarlarının kontrollü devamı, Kent Müzesi’nin kontrollü gelişimi, hamamın sanat merkezi ve müzeye dönüşümü; Arkom Sanat Merkezi kontrollü gelişimi, Gastronomi Yolu dünya çapına taşınması kıstasların yayımı, Bağ Yolu, Bağ bozumu, özel konseptleri ile tanınan patentli köyler; Felsefe Günleri, fotoğraf evi; Yelken - sörf sporunun desteklenmesi ve merkezi yapılması; spor kulüplerinin desteklenmesi, alt yapı; Urla’nın doğru gelişim ve tanıtımı, Bilgi kenti Urla Teknokent, yazılım kenti Urla, çoklu ilgi merkezleri, akıllı turizm kenti URLA. Urla’da tüm kurumların halkın hizmetinde halk odaklı olması.

Vergilerimiz kurumların yöneticilerin kendi paraları ve güçleri değildir. Kullandıkları bütçe kendilerine emanet edilen paradır. Yerel yönetimin tüm icraatları açık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olmalıdır. Hizmete yönelik halk için yaratılan zorluklar açıklamalı ve süre taahhütlü olmalıdır. STKlar, odalar, muhtarlıklar, kooperatifler, dernekler Urla’da halkın temsil edildiği tüzel kişiliklerdir. Yerelden yönetime katılımı sağlamak için planlanan ve hemşeriliğin gelişmesi için düşünülen BM destekli hukuka dayanan Kent Konseylerinin teşkilatın; gelişimi. STKların gelişimi ve desteklenmesi. Gençlere ön verilmesi ve desteklenmesi. Urla’da yerel siyasilerin yarattığı siyasi çekişmeye son verilmesi. Demokrat laik sosyal ve hukuka saygılı halkın yaşam tarzına saygı gösterilmesi, Urla’da tekne sayısı balıkçılık gezi tekneleri balıkçı kooperatifleri, Çeşmealtı belediye marinası; Güney koyları gelişim koruma planı, Adalar koruma ve halka açma planı, Yerleşimin özelliklerini kültürel farkları işaretle anlatalım; Sayıştay Denetim Görüşünün Dayanağı bulguların düzeltilmesi

Toplantılarımızın aday adayları, adaylar ve halkımızla birlikte sıklıkla devam edeceğini, demokrasinin işletilmesi için çabalarımızın sürdüreceğimizi, duyururuz. Diğer il ve ilçelere örnek olmasını dileyerek saygılarımızı sunuyoruz”

KONUŞMA ÖZETLERİ:

Muharrem Uslucan/Ziraat Odası Başkanı: Tarım alanları hızla betona dönüyor, tarım alanlarımızı korumak zorundayız. İYTE’nin kullanılmayan boş alanları tarıma kazandırılmalı. Güney kıyılarımıza mendirek gerekiyor. Balıkçılığın desteklenmesi, gençlerimizin tarıma kazandırılması iççin desteklenmesi gerek. Şu anda tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması 56. Kooperatiflere destek verilmesi gerekiyor.

Cemil Doğru/Öğretmen – Eğitim İş Temsilcisi: Tüm okullarda öğrencilerin ücretsiz öğle yemeğine ihtiyacı var, bunun için bir proje üretilmesi gerekli. Öğrencilerimiz sporda, sanatta başarılı, desteklenip şartları iyileştirilmeli. Üniversitenin Urla’nın gençlerine katkısı nedir? Bir Ege Üniversitesi – Bornova gibi, üniversite ilçe bağlantısı sağlanamamıştır. Üniversiteli öğrencilerin yurt ve ulaşım ihtiyaçları karşılanmalıdır. Belediye üniversite öğrencilerini merkeze ücretsiz otobüslerle taşıyabilmeli. Bundan Urla esnafı da yararlanacaktır. Urla’da hizmet eden devlet memurlarının konut sorunu var. Okullarımızda hizmetli sorunu var, hizmetli yok. Güzelbahçe, Narlıdere Belediyeleri bu konuda okullara destek veriyor. Eğitime sahip çıkılırken, öğretmene, memura da sahip çıkılmalı.

İsmet Erak/Esnaf Kefalet Koop. Başkanı: Kiralar çok yüksek, biraz imar açılmasına ihtiyaç var. Urla’da 2000 civarında esnaf var.

Ahmet Birol Aydınhan/Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı: İlçe teşkilatlarına sesleniyoruz. Urla’da yaşayan, esnafından alışveriş yapan, sokaklarını, mahallelerini bilen, hepsi Urlalıdır. Urla’ya katkı veren, Urla’da yaşayan aday gösterin. Esnaf olarak Urla dışından gelenler, kira rayiçlerini yerleşiklerin çok üzerinde tutuyor. Sanayiden başlayarak çarşıya doğru imar sorunları doğru şekilde çözülmeli. Sanat sokağı incik boncukçu sokağı olmasın. Malgaca pazarı dernekle yeniden şekillendirilmeli. Urla’yı sevin.

Enver Karanfil/ ADD Başkanı: Nüfus olarak yaşlı ilçeyiz, İYTE’yi de çekemeyince daha büyük sorun oluyor. Adaylar 37 mahalleyi, muhtarlarını gezsin, taleplerini dinlesin. Urla’yı gezmeyen, sevmeyen biri aday olmasın.

Belediye Başkanı olurlarsa, trafik en büyük sorunumuz, Uğur Mumcu, Hastane ve Jandarma kavşaklarına alt veya üst geçitler gerekiyor.

Aydın Tekin/DİSK Temsilcisi: Urla’yı, tüm stk’larla, odalarla ortak akılla yönetecek bir belediye başkanı olsun, yetki alınca ücret zamlarımızı yapan, sözleşmeli ye de kadroluya da ayrımcılık yapmayan, emek dostu bir belediye başkanı istiyoruz.

Tümay Tuncer/TEMA: Urla’nın birinci sorunu temizlik ve hijyen. Kesinlikle geri dönüşüm tesisi kurulmak zorunda, yağı, plastiği vb. işleyecek. Kanalizasyonu olmayan köyle var. Arıtma tesisi olmayan sitelere izin verilmemeli. Elinde proje olmayan adaylar karşımıza çıkmasın.

Murat Türegen/Torasan: Barınaklarla, kısırlaştırma merkezleri kurulması şart. Avrupa’dan deneyimim var, destek verebilirim.

Ali Yanar/TEMAD: Nüfus artışı durdurulmalı. Alt yapımız yetersiz, betonlaşmanın önüne geçmeliyiz. Trafik sorunu var. Alışveriş merkezleri Urla’nın dışına taşınsın. STK’lar için yerleşkeye ihtiyaç var. Doğanın korunması için yeni meydan projesine karşı çıktık, buralar çocuk akıll oyun parkı, ağaçlar olsun. Tamirhane binasın içi bölünmüş, sit olan burası nasıl bu hale getirildi? Tamirhane sosyal etkinlik, kadın pazarı vb. için kullanılsın. Urla’da yapılaşma dışarı kaydırılmalı.

Erden Can/Çeşmealtı Güzelleştirme Derneği: Kent Konseyi’ne belediye bütçesinden pay ayrılmalı., belediye meclis üyeleri Kent Konseyi toplantılarına katılmalı, belediye meclisi ve encümen üyeliğine Kent Konseyi’nden birer aday gösterilmeli.

Erçim Çapan/Torasan Güzelleştirme Derneği: Urla’da koordinasyon sağlamayı başaramazsak, sorunlar çözülmez. Kim ne yaparsa yapsın, koordinasyon yoksa başarısız olur. Dirençli, ahlaklı, hukuka uygun hareket eden adaylara ihtiyaç var.

Mutlu Tuncer: Sorun demokrasi sorunu, ön seçim yapılmıyor. Rant çok büyük 25-30 aday adayı rant nedeniyle çıkıyor. Hepsinin arkasında inşaat firmaları var. Belediye başkanı halkı saymaz, çünkü halk seçmiyor.

Hamiyet Tuğrul. Sanat Sokağı’nda iki işletmem var. Kiralar çok yüksek. Meydan AVM’dekini kapattım. AVM’yi işleten belediye yetersiz hizmete, yüksek aidat alıyor, otopark ücreti yüksek. Eleman sorunu var, yol parası, ev kirası yükleri yüksek, eleman bulamıyoruz. İçmeler’de yaşıyorum, foseptik kullanıyoruz. Barınağımızın iyileştirilmesi şart.

Erdem Aslan/Tarım Kredi Koop. : Tepeden inme aday istemiyoruz.

Abidin Öge: Halkın talepleri doğrultusunda başkan seçilmeli. Urla üniversite kenti olmalı, gençliği Urla’ya çekmeli, onlardan yararlanabilmeliyiz. Trafik, parkların temizlenmesi, ormanlardaki inşaat atıklarının toplanması sorunları çözülmeli. Bunun için yöntemler yaratılmalı. Sağlık merkezi son derece bakımsız, ısınma sorunu var.

Nihat Yılmaz: Dövüş sporlarında ödüller almış gençlerimize, statta, kapalı spor salonunda yetersiz koşullarda çalışan takım sporları yapan gençlerimize daha iyi olanaklar sağlanmalı.

Önder Yağcı: Ben gönüllü çalışan antrenörüm, ücret beklentim yok. Boks milli takımına öğrenciler yolladık, belediye arkamızdaydı. Belediye artık destek vermiyor, sporcu çalıştıramıyorum.

Onur Florat: Belediyede halk günleri diye bir şey olmaz. Urla Kent Konseyi Belediye’nin üstündedir. Çünkü gönüllülerden oluşuyor Aday adaylarının seçildikleri takdirde burada olduğu gibi bizi dinlemeye devam etmeleri gerek.

Xxx : Seçmen gericiliğe karşı tek örnek CHP’yi görüyor. Tarım alanları betonlaşmasın. Yapılaşma en temel sorun, engelliler için uygun değil. Çok sınırlı kaynaklarımızı kötü yapılmış işlere harcıyoruz. Her mahallede bir masa olmalı. Ulaşımda raylı sistem gerekli. Deniz kıyıları bakımlı olmalı.

Ferhat xx: Liyakatli, Atatürkçü olsun. Belediye kanunu bize engel.

Duygu Özerson Elakdar/Hiç Restoran: Michelin Yeşil Yıldızlı sürdürülebilir restoranlara sahibiz. Ama batıda olduğu gibi eskişehir merkezlerinin korunmasına gösterilen özen Urla’nın bu özelliğe sahip Sanat Sokağı’na gösterilmiyor. Urla’nın yerel tarımsal sermayesi ile büyütülmesi, imar konusunda kentsel setetik konusunda sıkı kurallar getirilmesi gerekli.

Osman Çaylı: Belediyenin maddi olanaklarının daha düzenli harcanması, yap bozlar, plansız işler paramızı boşa harcıyor.

Bahriye Erdem/Urla Lions: Kent Konseyi’ne daha fazla değer verilmeli, stk’lara destek olunmalı, sahiller kimseye peşkeş çekilmemeli. Havuzlar su sorununu artırıyor. İmar izinlerinde havuzlara izin verilmesin.

Gülhan Özcan: Kadınlara daha fazla söz hakkı ve kadın adaylar olmalı. Her mahallenin söz temsilcisi olmalı.

Göksel Kayseri: 31 Mart’ta sonra bu toplantı tekrarlanmalı

Erol Yener: Hijyen ve çevre problemleri çözülmeli, su sporları desteklenmeli.

Prof. Dr. Mesut Önen: Başkanlar seçilecekleri çevreyi bilimle içiçe olarak yönetmeli. Denizlerle ilgili sorunları çözmek için denizlerdeki üreme döngüsünü bilmesi gerek. Yer altı suları azalıyor. Altyapı olmadığı için artezyenler tüketiyor.

Ender Ülger: Hayvanlar için kısırlaştırma seferberliği yapılmalı. Urla içinde evcil hayvan satışının yasaklanması gerekli. Hayvan acil müdahale aracı olmalı.

Önder Şengüler/AK Parti ilçe temsilcisi: Şikâyet edilen altyapı sorunları, kanalizasyon, arıtma vb. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Kapalı spor salonumuz da yakında boşaltılarak yıkılacak ve iki yıl içerisinde yeniden inşa edilecektir. Partimiz belediye başkan adayını merkezden belirleyecektir.

Pelin Karasakal/CHP İlçe Başkanı: Partimin bu toplantının sonuçlarını dikkate alması için elimden geleni yapacağım.

Yüksel Bıyık/İyi Parti İlçe Başkanı: Sosyal aktivite yapılacak yerler yok, sinek sorunu halen bitmedi, şimdide çalışmaya başlanması gerek.

Murat Toksöz/İşçi Partisi: Hedefimiz sosyalist belediyeler federasyonu kurmak, halk meclisleri kurmak. Belediyeciliği halka indirmek. Engelli vatandaşlarımıza öncelik vereceğiz. Adaylarımızı öncelikle kadın ve LGBTİ+ aday adayları arasından seçeceğiz.

Ersoy Ulusoy/Zafer Partisi İlçe Başkanı: Urla ranta dayalı büyüyor. Biz ranttan kopartıp, tarım, turizm ve kültüre dayalı büyüme için politikalar oluşturacağız.

Toplantılarımız; aday adayları, adaylar ve halkımızla sıklıkla devam edeceğini, demokrasinin işletilmesi için çabalarımızın tüm gücümüzle her geçen gün sürdüreceğimizi, duyururuz. Faaliyetimizin diğer il ve ilçelere örnek olmasını dileyerek, saygılarımızı sunuyoruz.