Urla Kent Konseyi Başkanlığı’nın isteği üzerine oluşturulan Urla’nın Geleceği Çalışma Gurubu tarafından iki ayrı anket çalışması yapılmıştır. Google Forms ile hazırlanan anketler Urla Yerel Hizmetler Takip Platformu (29.150 üye), Urla Düşünce Yerel Takip Öneri Platformu (626 üye), Urla Halk Meclisi (7.856 üye) Facebook Grupları ile başta Kent Konseyi üyeleri olmak üzere pek çok guruba da whatsapp üzerinden ulaşılarak paylaşılmıştır. Bu grupların üye sayılarından da anlaşılacağı gibi, anketler Urlalı seçmenleri temsil edecek yeteri büyüklükte bir kitleye ulaşmıştır.

2023 seçimlerde YSK’nın verdiği bilgilere göre Urla’da kayıtlı seçmen sayısı 59.214 kişidir.

İlk ankete 11 Kasım tarihinde çıkılmış, Urlalıların gelecekte nasıl bir Urla özlediğini ortaya koymak amacıyla var olan eksiklikleri, sorunları ve beklenen çözümleri de ortaya koyan bir yaklaşımla 3’ü açık uçlu olmak üzere 22 çoktan seçmeli soru sorulmuştur. 690 kişinin katıldığı anketimizde %95 güven seviyesindeki hata payı %4 olmuştur.

Urlalıların taleplerinden başlıcaları aşağıdaki grafikte görülmektedir. Bunun dışında, açık uçlu sorulara verilmiş olan yanıtların sayısı 100’ün üzerindedir. İlgilenen olduğu takdirde bu sayfaya sığdırılamayan yanıtları ilgililere sağlamaktan ayrıca memnun oluruz.

İkinci anketimize ise 19 Aralık tarihinde çıkılmış, Urlalılara, gönüllerinki belediye başkanında en çok hangi özelliklerin bulunmasını istedikleri sorulmuştur. 20 seçenekli tek bir sorudan oluşan ankette en çok önem verilen 6 seçeneğin işaretlenmesi istenmiştir. 260 kişinin katıldığı ankette %95 güven seviyesindeki hata payı %6 olmuştur. Bu anketimize ilişkin sonuçlar ise aşağıdaki grafikte görülmektedir.