Bölükbaşı 05.07.2023 tarihli yazılı basın açıklamasında; “İçine girdiğimiz delege seçim sürecinde 04/07/ 2023 tarihinde Altıntaş delege seçimleri sırasında parti üyemiz ve delege adayı bir kadına karşı alınan tutum hepimizi derinden yaralamıştır.

Söz konusu tutum erkek egemen anlayışın en kaba biçiminde sergilenmiş olup, kadına karşı toplumda ki ön yargılı tutumu pekiştirmeye hizmet etmesi açısından düşündürücüdür.

Üstelik bu tutumu sergileyen kişinin toplumun aydınlatılmasında önemli işlevleri olduğuna inandığımız bir STK başkanından gelmesi üzüntümüzü artırmıştır.

Topluma açık bir ortamda ve seçim sürecinde kadınlara karşı takınılan bu tutum, hem partinin imajına darbe vurmuş, hem de galiz küfürler içeren ifadelerle yapılan bu çirkin saldırı parti kültürümüzün ilgili kişilerce anlaşılmadığım göstermektedir.

Hakaret içeren bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ve gruplar »cinsiyet kotası koyacak kadar kadına önem veren bir partinin üyesi olduklarını unutmuş görünüyorlar.

Bu tutumlarıyla bu partinin üyesi olmayı hak etmedikleri gibi insan hakları ve kadın politikaları konusunda son derece duyarlı partimize yakışmamaktadırlar.

Partinin asli unsurları olan biz üyeler İl yöneticisi ve ilçe örgütünün gözleri önünde gelişen bu olayın ilgililerini disipline sevk etmelerini ve hakarete uğrayan kadın arkadaşlarımızdan kamuoyu önünde özür dilemeye çağırıyoruz.

Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.