Parti ilçe binasında gerçekleşen açıklamada “Yerel yönetimlerin en önemli kuruluşu belediyelerdir. Yerel yönetimlerin ve özellikle de Belediyelerin var oluşunun siyasal gerekçesinin özünde Demokrasi inancı ve temsiliyet yatar. Bu sebepledir ki belediyeler öteden beri Demokrasinin temel kurumlarımdan biri olarak kabul edilmişlerdir. Yönetenlerle, yönetilenler arasında daha yakın ilişkilerin doğmasına sebep olan belediyeler, vatandaşlardaki politik sorumluluk duygusunun gelişmesine de yardımcı olurlar. Bu nedenle belediyeler seçimle iş başına gelen organlarının varlığı sayesinde Demokrasinin yerleşmesine yardımcı olan demokratik antrenman alanı fonksiyonunu da yerine getirirler. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin belediyeler tarafından sunulmasının ekonomik gerekçesi, kaynakların optimum etkinlikte kullanılmasını gerçekleştirmek, kısaca kıt kaynaklardan mümkün olan en çok faydayı sağlamaktır.

Belediyelerin giderek artan hizmetleri yerine getirebilmesi için, diğer kaynaklarının yanında taşınmaz mallara da ihtiyacı vardır. En basit anlamıyla belediye hizmetlerinin görülmesinde arsa, bina gibi taşınmazlar büyük önem taşımaktadır. Belediyeler, kamu hizmetlerini sağlamak için toprak üstünde çalışmak, arsa ve arazi ile uğraşmak durumunda ve ihtiyacındadır. Kanun koyucu belde ihtiyacının karşılanması için belediyelere arsa ve arazi satın alma, hibe kabul etme, kamulaştırma vb. yetkisi vermişken, MUHTEMELEN 5 AY İÇERİSİNDE SANDIKTA Kİ DEMOKRATİK SİYASAL DEĞİŞİM SONRASINDA antidemokratik olan kayyumluk sistemi sona ermesi beklenen bir Kayyum Belediye Başkan Vekilinin, seçilmiş Meclis Üyeleriyle meclis kararı gerektiren bir konuda Urla Belediyesi'ne ait Yağcılar Mahallesindeki 127 Ada 1, 2, 3, 4 Parsellerin 10 Ocak 2023 tarihinde satış ihalesinin olacağının duyulması oldukça manidar ve demokrasi anlayışı dışındadır.  Ayrıca 6 Ekim 2022 tarihinde alınan mecliste alınan karar ile 129 Ada 4 ve 5 parsellerin satış kararları da alınmıştır. Bu parsellerin akıbetinin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz.

 Urla halkının ve onların hukuki ve gerçek temsilcileri olan seçilmiş yetkili Urla Belediye Meclis Üyelerinin bilgisi ve oluru alınmaksızın, Urla Belediyesi’nin gayrimenkullerinin satışa çıkarılmasını antidemokratik bulmakla birlikte;  Urla Belediyesi tarafından Urla halkına göre uygunsuz olduğu düşünülen bu ihalenin yoğun kamuoyu baskısı üzerine 127 Ada 1,2,3,4 Parsellerin satışının iptal kararı ile ilgili bir bilgi alınmıştır. CHP olarak bizler bu ihale ile ilgili menfi ya da müspet olası gelişmelerin takipçisi olacağız” ifadelerine yer verildi.