9 Haziran 2023 tarihli, CHP Urla İlçe Başkanı Av. Pelin Karasakal tarafından yayınlanan yazılı basın açıklamasında;

“Urla’nın KAYYIM Belediye Başkanı kamuoyundan, basından encümen kararlarını inatçı bir ısrarla saklıyor.  KAYYIM Başkan, encümen kararlarının kamuoyu tarafından bilinmesinde “kamu yararı olmadığı”na inanıyormuş.

Oysa çağdaş belediyecilik anlayışı ile yönetilen kurumlar KVK verilerini işleyerek meclis ve encümen kararlarını halka açıyor! Halkı son derece rahatsız eden bu saçmalığın bir an önce bitirilmesi gerekiyor!

Encümen Kararlarını halktan, kamu hizmeti yapan gazetecilerden, diğer partilerden ve partilerin yetkili kurumlarından, meclis üyelerinden, sudan bahanelerin ardına sığınarak saklayan Urla Belediyesi’nin KAYYIM belediye başkanı Kaymakam Murtaza Dayanç’ı uyarıyoruz. Derhal encümen kararlarını halkın kolaylıkla ulaşabileceği şekilde ve Kişisel verileri koruyarak internette yayınlayınız! Bu kararları belediye encümeni halk adına almaktadır. Halkın bunları bilmek, istediği zaman incelemek, belediye çalışmaları konusunda fikir edinmek hakkı vardır.

Urla Belediyesi’nin KAYYIM başkanı Murtaza Dayanç hakkında, bir süredir ilçe gündemini meşgul eden vatandaşların ve kamu hizmeti gören gazetecilerin Encümen Kararlarına ulaşılamıyor olmasından kaynaklanan yakınmalar ayyuka çıkmıştır.

Konuyu inceleyen Urla İlçe Örgütümüz durumun gerçekten demokrasiyi zedeleyici bir hal aldığını tespit etmiş,  bir yazı ile ilçemizin vekil Başkanı’nı encümen kararlarının saklanmaması gerektiği konusunda uyarmıştır.

Ancak, KAYYIM Belediye Başkanı’nın imzası ile ilginç bir cevap yazısı gelmiştir. Sayın Dayanç, Encümen Kararlarının kamuoyu ile paylaşılmasında “Kamu yararı” olmadığı görüşünde imiş ve bu kararların, kişilerin özel bilgilerini içerdiğinden yayınlanmasını sakıncalı bulduğunu beyan etmiştir.

Belediye yönetimlerinin en büyük denetleyicisi halktır. “Demokratik rejimlerde halkın yönetime kısmen katılımı, demokrasinin olmazsa olmazıdır” açıklaması tam da bunu ifade etmektedir. Bilgi edinme kanunu da belediyelere encümen ve meclis kararlarını halka duyurmayı tavsiye etmekte, böylelikle iş yükünün hafifleyeceği tezini ortaya koymaktadır.

Nitekim halkın İyiyle kötü yönetimi ayırt edebilmesi, bir işin haklı veya haksız yapıldığını anlayabilmesi,  belediyenin adil hizmet görüp görmediği konusunda fikir edinmesini sağlayacak olan bilgilerden eksik bırakılması çok soru gelmesine ve belediyede işleri aksamasına neden olacaktır. Ayrıca halkın önce bilgilenme, sonra mukayese etme hakkından mahrum edilmesi demokrasi açısından da, belediyecilik anlayışı açısından da son derece yanlıştır. Bu nedenledir ki; çağdaş belediyecilik anlayışı ile çalışan kurumlar, KVK verilerini işledikten sonra encümen ve meclis kararlarını tereddütsüz ve ivedi olarak yayınlamaktadır.

Urla’mızda, ısrarlı bir inatla Encümen kararlarının saklanması kamuoyunun kafasını karıştırmakta, bazı olumsuz düşünceleri akıllara getirmektedir.

Üstelik encümen kararlarının halk ile paylaşılmasında yarar olmadığı söylemi ile bu paylaşımın yapılmamasını sağlamak, belediye başkan vekilinin vereceği karar olmamalıdır. Hele hele, encümen ve belediye meclisinden çıkan her karara imza atan birkaç kişi ise, belediye meclisini ve encümeni aynı isimler temsil ediyorlar ise, bu konuda daha hassas, daha dikkatli ve daha özenli olunması gerektiği düşüncesindeyiz.

Değerli basın mensupları;

Demokrasinin kalesi Urla’da demokrasi adına bir ayıp yaşanmakta, kamuoyunun, bilgi edinme, mukayese etme, fikir edinme hakkı elinden bilinçli olarak alınmaktadır. Oysa yaptığı her eylemi halk adına gerçekleştiren belediyelerin, encümen kararlarını, meclis kararlarını halktan gizlemesi ve bunda ısrarlı bir inatçılık sergilemesi son derece yanlış ve yasal olmayan bir uygulamadır.

Sayın KAYYIM Belediye Başkanı’nın bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini siz basın mensupları ile paylaşarak bu konuda Urla Halkı adına desteklerinizi rica ediyorum” ifadelerine yer verildi.