DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Hulusi ŞENEL
Hulusi ŞENEL
Giriş Tarihi : 25-06-2020 16:12

BATI PİYONLARI VE YURTTAŞLIK GÖREVLERİ

Sevgili okuyucular,

Her zaman dile getirdiğim, yazdığım gibi Türkiye üzerinde oynanan ayrılıkçı, bölücü ve yıkıcı hıyanet oyunları ne yazık ki devam ediyor. Batının verdiği destekle ve de demokrasi, düşünce-ifade özgürlüğü yutturmacasıyla değiştirilen yasalarla meydanı boş bulan mandacılar, bölücüler ve gericiler, önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk’e ve O’nun ilkelerine, inkılaplarına-devrimlerine karşı çıktılar. Şimdi de Türkiye’nin çağdaş, demokrat ve laik rejimini yıkma yarışındalar.

Batı ajanlarından, cemaat -tarikat mensuplarından, bölücü PKK yandaşlarından, medyacılardan, ikinci cumhuriyetçi denilen Marksistlerden ve de sözde aydın, akademisyen geçinenlerden oluşan bu hıyanet grupları tam birlik ve beraberlik içindeler.

Biliyorsunuz kapatılan DEP’in eski milletvekillerinden Leyla Zana ve arkadaşları, ülkeye yani bütün nimetlerinden faydalandıkları yurttaşı oldukları vatana/ülkeye hıyanetlerinden dolayı meclisten kovularak hapse atılmışlardı. Daha sonra AB’nin baskıları ile bu bölücüler değiştirilen düşünce-ifade özgürlüğü ile ilgili yasalarla hapisten çıkarıldılar. Bunlar hapiste uslanmamış olmalılar ki yine bölücülük faaliyetlerine devam etmekteler.

Hatırlarsanız Leyla Zana Iğdır’da katıldığı bir mitingde, "Artık Türkiye’nin eyaletlere bölünme zamanı gelmiştir ‘ demiş ve Osmanlı’nın kuruluşundan bugüne kadar olması gereken Kürdistan eyalet sistemine geçilmesi gerektiğini savunmuştu.

Anadolu’yu bölme, Güneydoğu’da bir Kürdistan kurma gibi söylemlerin-düşüncelerin asıl kaynağının batı olduğu gün gibi ortada. Batıda hazırlanan, üyesi-müttefiki olduğumuz NATO’nun toplantılarında Türkiye’nin bölünmüş haritaları ikide bir önümüze sürülmekte. Bu haritalarla ne demek istendiğini halâ anlamıyor, anlamakta da zorluk çekiyorsak, yöneticilerimizle beraber bizim yani halkın da tam bir gaflet içinde olduğumuzu göstermektedir. 

Milli sınırlarımız içinde bir Kürdistan kurma fikrinin, sadece bir avuç bölücü Kürde ait olduğunu zannetmek çok büyük gaflettir! Çünkü Leyla Zana ve benzeri düşüncedeki bir avuç bölücü Kürdün, batılıların piyonu olduğunu artık herkes bilmeli ve anlamalı.

Çünkü, biraz tarih bilgisi olanlar, ‘Türkiye’yi bölelim, parçalayalım sonra da Hristiyanlığı kabul etmeyen Türkleri Orta Asya’ya gönderelim-sürelim.’ fikrinin-düşüncesinin, haçlı zihniyetli batılıların kafalarında 1071’den bu yana vardır ve bu hayallerini- arzularını gerçekleştirmek için sinsice çalışmaktalar...

Ne yazık ki, bugün ülkeyi yönetenlerin, tarih bilgisinden yoksun olmalarından mı yoksa şahsi menfaatlerinden dolayı mıdır nedir, bu tehlikeli senaryolara karşı tedbir almakta gaflet içindeler.

Yöneticilerin bu gaflet içinde olmaları karşısında, Türk halkı- gençliği uyanmalı ve Atatürk’ün ‘…memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir… işte, bu  ahval ve şerait  içinde dahi vazife; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur ‘ hitabesini, vasiyetini devamlı hatırlamalı, yapılması gerekenleri de yapmakta gecikmemeli.

*   *  *

YURTTAŞLIK Görevlerimiz…

Hepimiz iyi bir yurttaş olmanın sorumluluğunu ve görevlerini çok iyi bilmeliyiz. Bu konuda Atatürk’ün iyi bir yurttaş olmanın kurallarını anlatan sözlerini beynimize nakşedelim ve her zaman hatırlayalım.

 Bir iletiyi önemli olması nedeniyle aynen aktarıyorum. İletide yurttaşlara, yurttaşı olduğu ülkeye karşı olan görevleri Atatürk’ün şu sözleriyle anlatalım;

- Millet işlerinde her bireyin zihni, başlı başına faaliyette bulunması lazımdır"

- Fertler fikir sahibi olmadıkça, haklarını idrak etmiş bulunmadıkça, kitleler istenilen istikamete, herkes tarafından iyi veya fena istikametlere sevk olunabilirler. Kendini kurtarabilmek için her ferdin geleceği ile bizzat ilgilenmesi lazımdır." (31.12.1919, Nutuk)

- Yurttaşlar, ulusal egemenliğin getirdiği ülke yönetimiyle ilgilenme sorumluluğundan uzak, bu terbiye verilmemiş, bu sorumluluk "siyasetle uğraşma" baskı ve kötülemesiyle söndürülmüş ve karnını doyurma derdine düşürülmüş ise kolay kandırılabilir, ülkeyi yanlış ellere teslim edebilir. Onun için ülkenin geleceği değil, kendisinin günü önemli ve önceliklidir. Ülke; ülke için gizli ajandası olanların eline geçermiş; şeriat gelirmiş, ülkede iç savaş çıkar, bölünmeye sürüklenirmiş; sahip olduğu vatanı peşkeş çekilir, devleti bağımsızlığını bitirirmiş; bunlar bu tip yurttaşların ilgi ve kavrama alanının dışındadır.’’

Bu duruma düşülmemesi için de yurttaşlardan, Ata'nın sözlerinden yararlanılarak hazırlanan şu davranışlar istemekte ve beklemektedir.

* Ülke sorunları ve yönetimi üzerine ilgili olmak ve bilinçlenmek, kamunun yararına ve zararına olan durumları görebilmek, günü ve geleceği değerlendirebilmek.

* Siyasi haklarına sahip çıkmak.

* Egemenliğini devrettiklerinin her şeyi daha iyi bilirler anlayışına sığınmamak.

* İdare edenleri denetlemek, gerektiğinde hesap sormak ve hesap vermek.

* Düşünce ve çözüm üretmek, ilgililere iletmek, basın yoluyla kamuya mal etmek, bunu bir hak değil, ulusal ve vicdani bir görev olarak kabul etmek.

* Gerçekleri görüp ortaya koymamayı bir hainlik olarak görmek.

* Yetkili makamda, her şeyin en iyisini ben bilirim, anlayışında olmamak.

Yine Atatürk diyor ki;

" Bir milletin egemenliğini anlamış olabilmesi ve onu emniyetle korunmuş tutabilmesi bir takım özel niteliklere ve üstün terbiyeye sahip olmasıyla mümkündür. Bir milletin ki, siyasi terbiyesinde, milli terbiyesinde, vatanseverliğinde noksan vardır; öyle bir millet egemenliğini gerektiği derecede kuvvetle elinde tutamaz " (1.4.1923, TBMM)

Türk ulusunun bunca yaşanan olumsuzluklara karşın sessiz, duyarsız ve tepkisizliğini Ata'nın bu açıklaması anlatıyor mu dersiniz? Ne olduğunu bir kenara bırakalım, üniversite öğrencilerinin bile, "siyasi terbiye", "milli terbiye" kavramlarını hiç duymamış olduklarına tanık oluyoruz.

Bunlar seçmendir, ulusal egemenlik sorumluluğunu üstlenmiş gençlerdir. Gençlerimizi seçmen yapmışız ama görevini, sorumluluğunu öğrenmesini sağlayıcı "demokrasi" dersi vermeyi unutmuşuz. Ortaöğretimde demokrasi konusunun işlenmediğini biliyor muydunuz? Demokrasiyi öğretmeden, bunun gerektirdiği katılımcı davranışlar kazanmasını sağlayıcı siyasi terbiye vermeden, nasıl ulusal egemenliğe sahip çıkmasını beklersiniz?

Ulusuna ve yurduna bağlılığını ve sorumluluğunu doğurucu milli terbiye vermeden, ülke sorunları ile ilgilenmesini katılımcı davranışlarda bulunmasını nasıl beklersiniz?

Sadece "Benistan"da değil, aynı zamanda "Bizistan"da yaşamasını nasıl sağlarsınız?

Bizistan'da yaşamanın gereğini öğretmeyince vatansever olmasını ne ölçüde beklersiniz?

2001 yılında lise öğrencisi bir genç kız, basına gönderdiği mektupta haykırıyordu: "Bu vatanı sevmeyi bize öğretmediniz! " 

Ata'nın belirttiği terbiyeler verilmeden, halkın egemenliğine gerektiği şekilde ve derecede sahip çıkması beklenemez. İyi veya kötü yönlere herkes tarafından sürüklenebilir.

Yine Atatürk diyor ki;

" Tarihe göz atacak olursak, milletin egemenliğini yavaş yavaş kaybetmiş olduğunu görürüz. Fakat, düşününüz! Milletimizin her bireyi mütefekkir (düşünür) ve mütehassis (duyarlı) bir tarzda yetiştirilmiş olsaydı, muhakkak bu hale gelmeyecekti..." (24.12.1919)

Atatürk bu sözünde, ulusun 1919'daki duruma düşüşünün nedenini açıklıyor. Sömürge oluşunun, bağımsızlığı yitirişinin, vatanın elinden alınışının ve tüm ulusun hayatına kastedilişinin nedenini belirtiyor. Milletimizin her ferdi mütefekkir ve mütehassis bir tarzda yetiştirilmiş olsaydı bu duruma gelmeyecektik diyor.

Bireyler ülke işlerine yönelik mütefekkir ve mütehassis olsaydı, Türkiye bugünkü duruma gelir miydi?

Yönetenler ülkenin geleceğini ipotek altına alan uygulamaları yapabilir miydi?

Hayır, Ulusal egemenlik için yurttaşların egemenliğe sahip olması yetmemekte, mutlaka sahip çıkması gerekmektedir. Aksi durumda ulus için hayat olamaz, refah olamaz ve olmuyor, şeref olamaz ve olmuyor.

Bireyler egemenliğe sahip çıkarken, Norveç diline bir deyim olarak yerleşmiş olan "Mustafa Kemal gibi düşünmek" prensibini esas almalıdır. Demek ki onlar Mustafa Kemal'i bizden daha iyi anlamışlar.

Biz de "Mustafa Kemal gibi düşün" deyimini dilimize almalıyız, zihnimize yazmalıyız, davranışlarımıza yansıtmalıyız.

Yine Atatürk diyor ki;

‘Ulusal egemenlik sisteminin işleyebilmesi için, sistemin sorumluluk yüklediği vatandaşların, maddi özgürlüğünün sağlanmış olmasına dikkat çekiyor. Yaşamın; karnını doyurma, barınma, ısınma, giyinme gibi zorunlu gereksinimlerini karşılayamayan yurttaşlardan, sistemin beklediği sorumluluklarını yerine getirmesini bekleyemezsiniz. Derdi karnını doyurmak olan için ülke sorunları önemli ve öncelikli değildir. Hatta kim karnını doyurursa, akşam evine iki ekmek gönderirse, kapısına iki çuval kömür bırakırsa, iradesini ona teslim edebilir, ülke yönetimi de yanlış ellere geçebilir.’ 

Atatürk’ün önerileri ile bir yurttaşın yapması gerekenleri okuduk. Şimdi bunları yurttaş olarak hangimiz doğru dürüst yerine getiriyoruz?

Şöyle bir düşünelim...

Eposta- hulusisenel@yahoo.com

SEVDİĞİM SÖZCÜK

‘Hedefi olmayan gemiye rüzgâr yardım etmez ‘

NELER SÖYLENDİ?
@
Hulusi ŞENEL

Hulusi ŞENEL

DİĞER YAZILARI SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA, ADALET BAKANINA, VE CUMHURİYET SAVCILARINA SESLENİYORUM! 02-07-2020 16:58 BATI PİYONLARI VE YURTTAŞLIK GÖREVLERİ 25-06-2020 16:12 “AYDINLARI SESSİZ KALAN VEYA KORKAK OLAN MİLLETLER, EZİLMEĞE MAHKUMDURLAR” Atatürk 18-06-2020 17:20 ATATÜRK DİYOR Kİ; “AYDINLARI SESSİZ KALAN VEYA KORKAK OLAN MİLLETLER, EZİLMEĞE MAHKUMDURLAR” 11-06-2020 22:56 BATILILARIN TÜRK DÜŞMANLIĞI!.. 05-06-2020 17:50 BU BÖYLE GİTMEZ!.. 29-05-2020 13:16 GENÇLİK HAFTASI VE DÜŞÜNCELER… 21-05-2020 16:43 ALLAH’IN ADI TÜRKÇEDE TANRI’DIR 14-05-2020 18:59 İSLAM ALEMİ VE BÜYÜK GÜNAHLAR 07-05-2020 21:30 GİYDİĞİ KAFTANLARLA ASLINI GİZLEYEMEZ İNSAN 29-04-2020 02:31 TÜRK MEDYASI NEDEN YAZMIYOR, C. SAVCILARI NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR? 26-04-2020 18:14 VATANINI, MİLLETİNİ, BAYRAĞINI SEVMEK, FAŞİSTLİK İSE BEN FAŞİSTİM !.. 16-04-2020 13:12 SIKTINIZ AMA YETTİ BU ATATÜRK VE CUMHURİYET’E OLAN DÜŞMANLIĞINIZ 07-04-2020 17:01 ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKE ALTINDA VE OKUMUŞ AMA CAHİL KALMIŞ DİNADAMLARI!.. 31-03-2020 15:03 BU BÖYLE GİTMEZ!.. 24-03-2020 17:13 Hawaii’de Türkler 20-03-2020 00:11 TARİHTEN SAYFALAR… Mora İsyanı sırasında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın ihaneti ve bağımsız Yunanistan'a giden yol 27-02-2020 19:46 DOST KAZANIMI SEVGİYLE OLUŞUR 20-02-2020 20:52 KILIÇDAROĞLU CHP’Yİ NEREYE GÖTÜRÜYOR? 06-02-2020 16:24 ÜLKEMİZ DEPREM KUŞAKLARININ ÜZERİNDE AMA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR MUYUZ!. 30-01-2020 19:51 20 Ocak: AZERBAYCAN YANVAR KATLİAMI 23-01-2020 17:53 AHLÂKIN VE DİSİPLİNİN BOZULDUĞU ÜLKELERDE TOPLUMLARDA ÇÖKER 16-01-2020 20:52 VATAN HİZMETİNDEN KAÇANLAR!.. 09-01-2020 17:27 Daniel Pipes: “TÜRKİYE KAYBELDİ AMA SONSUZA KADAR DEĞİL” 28-12-2019 02:10 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 12-12-2019 16:18 Sözde Ermeni Soykırımını Tanıyan AMERİKA’NIN KIZILDERİLİLERE, FRANSA’NIN CEZAYİRLİLERE, ALMANYA’NIN YAHUDİLERE YAPTIKLARI SOYKIRIMLARI BİZ DE TANIYALIM. 08-11-2019 19:43 BATILILARIN TÜRK DÜŞMANLIĞI!.. 18-10-2019 10:47 AB-D ZANGOÇLARI*!.. 10-10-2019 17:17 12 Adalar bizim mi, Yunanlının mı? 19-09-2019 20:49 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 28-08-2019 15:37 URLA’NIN DÜZGÜN VE RAHATLAYICI BİR TRAFİK DÜZENİNE İHTİYACI VAR 18-04-2019 19:52 AVUSTRALYALI ANZAC JOSEF MİLLER NASIL “ANZAC ÖMER” OLDU? 14-03-2019 22:54 25-26 Şubat Hocalı katliamı! 28-02-2019 15:29 BİR ULUSU-MİLLETİ ÇÖKERTMENİN YOLU 07-02-2019 21:32 ATATÜRK HAYRANI ÜLKE: M A L E Z Y A 10-01-2019 18:08 VE SENDEN ÖZÜR DİLİYORUZ ATAM! 22-11-2018 16:40 SENİ UNUTMADIK ATAM! HİÇBİR ZAMANDA UNUTMAYACAĞIZ!.. 08-11-2018 20:17 4 Ekim; Dünya Hayvanları Koruma Ve Hayvan Hakları Günü 04-10-2018 20:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3166
 • 2Trabzonspor3162
 • 3Sivasspor3154
 • 4Galatasaray3152
 • 5Alanyaspor3151
 • 6Fenerbahçe3150
 • 7Beşiktaş3050
 • 8Göztepe3139
 • 9Gaziantep FK3038
 • 10Antalyaspor3138
 • 11Kasımpaşa3036
 • 12Gençlerbirliği3133
 • 13Yeni Malatyaspor3132
 • 14Denizlispor3132
 • 15Kayserispor3031
 • 16Konyaspor3030
 • 17Çaykur Rizespor3029
 • 18MKE Ankaragücü3126
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
İnternet sitemizin yeni tasarımını beğendiniz mi?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA