DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Hulusi ŞENEL
Hulusi ŞENEL
Giriş Tarihi : 04-10-2018 20:52

4 Ekim; Dünya Hayvanları Koruma Ve Hayvan Hakları Günü

 

Ancak Türkiye’deki tabloya baktığımızda ne ilgili yasa,     ne de insanlarımız hayvanları korumuyor! “   Hulusi ŞENEL

 

İnsanlar kadar hayvanlarında acımasız bir şekilde öldürüldüğü/katledildiği ve işkence yapıldığı günler yaşıyoruz. Dünyamız acımasız insan kılıklı vahşiler, canilerle dolu. Bir tarafta 7-8 yaşındaki kız çocuklarının yetişmiş erkeklerle evlenebileceğine fetvalar veren sahtekâr din adamları var. Bir başka tarafta da kedileri, köpekleri diri diri sıcak kaynar suda haşlayanlar, ayaklarını kesenler, boynunu ipe bağlayıp arabasının arkasına takarak yerlerde sürükleyenler var. Ve bunlar çok yazık ki, nüfusunun yüzde 90 Müslüman olduğu iddia edilen ülkemizde oluyor.

 

Ne diyeceğimi, söyleyeceğimi bilemiyorum artık üzüntüden. İnsanlarımızda ne vicdan kalmış ne canlılara karşı bir sevgi, ne de Tanrı/Allah korkusu..

 

4 Ekim, Dünya Hayvan Hakları ve Koruma Günü.  Ancak Türkiye’de yasalar hayvan hakları ve koruma konusunda doğru dürüst bir yasa yok. Bu nedenle her gün birçok hayvan zehirlenerek, sopayla, taşla dövülerek,  silahla öldürülüyor hatta uzun süre çeşitli işkenceler yapılıyor. Bizde korunması gereken hayvan denildiğinde sadece sahipli kedi ve köpekler anlaşılıyor. 

 

Hayvanat bahçeleri, sirkler,  ormanlar, hatta şehir ve kasabalar hayvanlarla yapılan taşımacılıkta hayvan hakkı ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı yerler. Bu hayvanların çoğu güçlerinin ötesinde çalıştırılıyor, yük taşıttırılıyor çoğu zamanda aç ve susuz bırakılıyor. Kedi ve köpekler zehirleniyor, tekmeleniyor,  işkence ediliyor. Sokaklara onlar için konan bazı su ve yiyecek kapları fırlatılıp atılıyor.

 

Türkiye’de hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanları korumak konusunda oldukça yetersiz. Hayvan hakları savunucuları hayvanları koruyan, hayvan hak ihlallerini cezalandıran bir koruma yasası çıkarılmasını istiyor ama yasa yapıcıları bu istekleri devamlı kulak arkası yapıyor.

 

İSLAM DİNİNE GÖRE HAYVAN HAKLARI

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, madem nüfusumuzun yüzde 90’nı Müslüman ve onlarda insanlar gibi Tanrı’nın ümmeti sayılıyor o zaman hayvanlara eziyet edenlere, aç ve susuz bırakanlara neden karşı çıkmıyoruz.

 

Çok acıdır ki, gazetelerde, televizyonlarda hayvanlara yapılan korkunç eziyet ve işkence haberlerini sıkça duymaktayız. Bu durum insanlıkla, dindarlıkla, imanla bağdaşmıyor. Gerçi diyeceksiniz ki, İslam dünyasında Müslüman bir insanın, Müslüman nice masum  insanları acımasızca katlederken hayvanlara yapılan katliamları, eziyetleri, aç ve susuz bırakılmalarını kim düşünür..

 

Ama kazın ayağı öyle değil. İnsanlar nasıl Tanrı’nın-Allah’ın ümmetleri ise, hayvanlarda O’nun ümmetleri. Bunu Kuran’ın En’am Süresinin 38. Ayetinde Tanrı-Allah söylüyor;  “ Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi ümmettir. Biz o kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin/Tanrının huzuruna getirilecekler.”

 

Bundan anlaşılan şu ki, İslâm dinine göre, hayvanlara eziyet etmek, öldürmek,  işkence etmek, aç ve susuz bırakmak çok büyük günah. Hayvanlara yapılan eziyetlerin sorgusu yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında da hayvanlara yapılan eziyetin, işkencenin, aç ve susuz bırakılmasının büyük günah olduğu açıklanıyor. Diyanet’in konuyla ilgili açıklamaları özetle şöyle;

“...yaşayan bütün canlıların kendilerine özgü öncelikleri ve hakları vardır. İnsanoğlu kendi cinsine gösterdiği saygı ve sevgiyi, onlardan da esirgememelidir. Unutmayalım ki bütün hayvanlar, insanlar gibi saygı gösterilme hakkına sahiptir.

... Onlara kötü muamele edilemez. Zalimane davranışlarda bulunulamaz. İnsan yardımına muhtaç olan bu varlıkların, beslenme ve barınma ihtiyacı karşılanmalıdır. Kesinlikle aç ve susuz bırakılmamalıdır. Üzerlerinde fiziksel veya psikolojik acı çekmeye yönelik deneyler yapılmamalıdır. 

... Doğal olarak insanlarla iç içe olan ve bizim gibi ruh taşıyan, acı, sızı duyan, konuşamayan, kendisini savunamayan bu çaresiz varlıklara karşı sorumluluklarımızın olduğu tartışılamaz.

...Bu çaresiz varlıklara karşı şefkat ve merhamet gösterilmelidir. Allah’ın emri ve iradesi de bütün yaratıklara karşı adaletli ve ölçülü muamele edilmesi doğrultusundadır. Hz. Peygamber’in şu sözleri bizim için çok anlam ifade etmektedir: “ Merhamet edene, Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.” (Ebu Davud; Ede, 58.)

 

KEDİNİN ÖZEL BİR YERİ VAR

Peygamberimiz Hz. Muhammed bir kedi dostudur. Bir gün bir sohbet esnasında Peygamber efendimiz yanındakilere; " Kediyi sevmek imandandır " der ve bu mesajıyla kedilere iyi muamele edilmesinin şart olduğunu ifade eder.

Kedi beslemek sünnettir diyen Hz. Muhammed, Uhud seferinde, ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca, kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip ordunun kediyi ezmesini önler. Ve seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi isteyip sahiplenerek adını Müezza koyar.  Hatta Hz. Muhammed, kedisi Müezza'yı o kadar çok severmiş ki, kedisi Müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken Sahabe-i Kiram Ebu Nuaym, " Ya Resul o sudan kedi içti " deyince, Resulullah, " Onlar en temiz ağıza sahiptirler " buyurup abdest alır.  (Hadisi Nakleden Peygamberimizin eşi Hz. Aişe).

 

Unutmayın, evde kedi beslemek sevaptır, kediler evin bereketini artırır. Kedi aile fertlerinden biridir, çocukların merhamet duygusunu da geliştirir.

 

HAYVANLARIN DA YAŞAM HAKLARI VAR
-Hayvanlara Merhamet Etmek Gerekir. Unutmayalım, yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir...

 

Hz. Peygamber, köpeklerin öldürülmesine razı olmamış, onların da bir ümmet
olduklarını vurgulayıp, “ Köpekler ümmetlerden bir tanesi olmasaydı onların öldürülmelerini emrederdim.” der ve sebepsiz yere keyfi olarak hayvanların öldürülmemesi konusunda
Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allah, kıyamet gününde hesap soracaktır ” der ve kedisini aç bırakan bir kadının Cehennem’e girmeyi hak ettiğini söyler.

 

 

HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN NELER YAPALIM?

1-Zor durumda kalmış, hastalanmış, yaralanmış hayvanları koruyalım. Onların bakımına yardımcı olalım.

2-  Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli verelim. Aşılarını zamanında yaptıralım.

3-  Hayvanlara eziyet edilmesi insanlıkla bağdaşmaz. Bu davranış yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenleri uyaralım.

4-  Kuşların yuvalarını bozmayalım. Yumurtalarını almayalım.

5- Hayvanları korkutmayalım, ürkütmeyelim. Onlara eziyet etmeyelim.

6- Yiyecek artıklarımızı, özellikle ekmeği, çöplüğe atacağımıza yakınımızda bulunan hayvan besleyicilerine verelim.

 

SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİĞİNİZ İÇİN SİZİ TEHDİT EDEN OLURSA YAPMANIZ GEREKENLER

Ne yazık ki apartmanımızın bir kenarına sokak hayvanları için koyduğumuz "kedi evlerini" paramparça bulmaktan, koyduğumuz su kaplarını, mama kaplarını bulamamaktan, apartman girişine yöneticilerin astığı "buraya kedi köpek sokmayınız!" yazılarını görmekten hepimiz muzdaripiz. Bir de üstüne tehdit ediliyoruz, üstelik baktığımız sokak hayvanları da tehdit ediliyor, "zarar görebileceği" söyleniyor.

Peki ya böyle insanlarla karşılaştığınızda neler yapmalısınız?

İşte yapmanız gerekenler;

1. Karakola giderek size hakaret ve tehdit eden komşu ya da kişileri "Hakaret ve Tehdit" ettikleri için şikayet edin. Şikayet sebebiniz SİZİ TEHDİT etmesi olsun ki karakol olayı TCK ya göre savcılığa yollasın. (Hayvanlara zarar verecekleri için şikayet ederseniz, o zaman karakol sizin şikayetinizi "idari işlem yapılması için" valiliğe sevk eder)

2. Komşuların hayvanlara zarar vermekle tehdit etmesini veya hayvanlara taş atma dövme gibi davranışları için de Orman Su İşleri Müdürlüğüne yazıp, "bu kişiler için idari işlem yapılmasını, hayvana kötü muamele sabit ise idari para cezası kesilmesini" talep edin. Ayrıca, o mahaldeki hayvanların güvenliğini sağlanması için tedbir alınmasını talep edin.

3. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis şubesinin ve Aile ve Sosyal Planlamalar Müdürlüğünün, o yörede hayvanlara merhamet ve şefkat gösterilmesi ve hayvanların yasal hakları ve cezalar konusunda topluma bilgilendirme yapmalarını talep edin. Şiddete eğilimli bu insanlar için bu kurumların özel çalışmalar yapmasını talep edin.

Bu şikayetler neticesinde kurumlar harekete geçerse, hayvana şiddet büyük ölçüde azalır.

 

e-posta: hulusisenel@yahoo.com


NELER SÖYLENDİ?
@
Hulusi ŞENEL

Hulusi ŞENEL

DİĞER YAZILARI NEREDE KURTULUŞ SAVAŞININ BİRLİK, BERABERLİK RUHU! 08-09-2020 17:51 *30 Ağustos Zaferi* 27-08-2020 20:01 FETÖ’nün BOŞLUĞUNU BAŞKA TARİKAT / CEMAATLAR MI DOLDURUYOR? 20-08-2020 20:43 DÜŞMANLARIMIZ ÇOĞALIYOR 13-08-2020 18:47 Anahtar, Mustafa Kemal’dir 06-08-2020 20:47 İSLÂM: AKIL, BİLGİ VE GÜZEL AHLÂK DİNİ’DİR 29-07-2020 15:49 MEDYA ORGANLARINDA AHKÂM KESEN ÇIKARCILAR 23-07-2020 17:11 APTALLAR VE EŞEKLER !.. 16-07-2020 22:07 ATATÜRK VE TÜRK KADINI 09-07-2020 18:18 SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA, ADALET BAKANINA, VE CUMHURİYET SAVCILARINA SESLENİYORUM! 02-07-2020 16:58 BATI PİYONLARI VE YURTTAŞLIK GÖREVLERİ 25-06-2020 16:12 “AYDINLARI SESSİZ KALAN VEYA KORKAK OLAN MİLLETLER, EZİLMEĞE MAHKUMDURLAR” Atatürk 18-06-2020 17:20 ATATÜRK DİYOR Kİ; “AYDINLARI SESSİZ KALAN VEYA KORKAK OLAN MİLLETLER, EZİLMEĞE MAHKUMDURLAR” 11-06-2020 22:56 BATILILARIN TÜRK DÜŞMANLIĞI!.. 05-06-2020 17:50 BU BÖYLE GİTMEZ!.. 29-05-2020 13:16 GENÇLİK HAFTASI VE DÜŞÜNCELER… 21-05-2020 16:43 ALLAH’IN ADI TÜRKÇEDE TANRI’DIR 14-05-2020 18:59 İSLAM ALEMİ VE BÜYÜK GÜNAHLAR 07-05-2020 21:30 GİYDİĞİ KAFTANLARLA ASLINI GİZLEYEMEZ İNSAN 29-04-2020 02:31 TÜRK MEDYASI NEDEN YAZMIYOR, C. SAVCILARI NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR? 26-04-2020 18:14 VATANINI, MİLLETİNİ, BAYRAĞINI SEVMEK, FAŞİSTLİK İSE BEN FAŞİSTİM !.. 16-04-2020 13:12 SIKTINIZ AMA YETTİ BU ATATÜRK VE CUMHURİYET’E OLAN DÜŞMANLIĞINIZ 07-04-2020 17:01 ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKE ALTINDA VE OKUMUŞ AMA CAHİL KALMIŞ DİNADAMLARI!.. 31-03-2020 15:03 BU BÖYLE GİTMEZ!.. 24-03-2020 17:13 Hawaii’de Türkler 20-03-2020 00:11 TARİHTEN SAYFALAR… Mora İsyanı sırasında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın ihaneti ve bağımsız Yunanistan'a giden yol 27-02-2020 19:46 DOST KAZANIMI SEVGİYLE OLUŞUR 20-02-2020 20:52 KILIÇDAROĞLU CHP’Yİ NEREYE GÖTÜRÜYOR? 06-02-2020 16:24 ÜLKEMİZ DEPREM KUŞAKLARININ ÜZERİNDE AMA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR MUYUZ!. 30-01-2020 19:51 20 Ocak: AZERBAYCAN YANVAR KATLİAMI 23-01-2020 17:53 AHLÂKIN VE DİSİPLİNİN BOZULDUĞU ÜLKELERDE TOPLUMLARDA ÇÖKER 16-01-2020 20:52 VATAN HİZMETİNDEN KAÇANLAR!.. 09-01-2020 17:27 Daniel Pipes: “TÜRKİYE KAYBELDİ AMA SONSUZA KADAR DEĞİL” 28-12-2019 02:10 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 12-12-2019 16:18 Sözde Ermeni Soykırımını Tanıyan AMERİKA’NIN KIZILDERİLİLERE, FRANSA’NIN CEZAYİRLİLERE, ALMANYA’NIN YAHUDİLERE YAPTIKLARI SOYKIRIMLARI BİZ DE TANIYALIM. 08-11-2019 19:43 BATILILARIN TÜRK DÜŞMANLIĞI!.. 18-10-2019 10:47 AB-D ZANGOÇLARI*!.. 10-10-2019 17:17 12 Adalar bizim mi, Yunanlının mı? 19-09-2019 20:49 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 28-08-2019 15:37 URLA’NIN DÜZGÜN VE RAHATLAYICI BİR TRAFİK DÜZENİNE İHTİYACI VAR 18-04-2019 19:52 AVUSTRALYALI ANZAC JOSEF MİLLER NASIL “ANZAC ÖMER” OLDU? 14-03-2019 22:54 25-26 Şubat Hocalı katliamı! 28-02-2019 15:29 BİR ULUSU-MİLLETİ ÇÖKERTMENİN YOLU 07-02-2019 21:32 ATATÜRK HAYRANI ÜLKE: M A L E Z Y A 10-01-2019 18:08 VE SENDEN ÖZÜR DİLİYORUZ ATAM! 22-11-2018 16:40 SENİ UNUTMADIK ATAM! HİÇBİR ZAMANDA UNUTMAYACAĞIZ!.. 08-11-2018 20:17 4 Ekim; Dünya Hayvanları Koruma Ve Hayvan Hakları Günü 04-10-2018 20:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Fatih Karagümrük37
 • 2Hatayspor37
 • 3Galatasaray26
 • 4Alanyaspor26
 • 5BB Erzurumspor36
 • 6Göztepe35
 • 7Beşiktaş24
 • 8Antalyaspor24
 • 9Fenerbahçe24
 • 10Trabzonspor34
 • 11Kasımpaşa33
 • 12Sivasspor23
 • 13Kayserispor33
 • 14Gaziantep FK32
 • 15Konyaspor11
 • 16Gençlerbirliği21
 • 17Denizlispor21
 • 18Yeni Malatyaspor31
 • 19MKE Ankaragücü10
 • 20Çaykur Rizespor20
 • 21Başakşehir FK30
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
İnternet sitemizin yeni tasarımını beğendiniz mi?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA