Pencere Haber
HV
04 TEMMUZ Pazartesi 12:52
Advert

4 Ekim; Dünya Hayvanları Koruma Ve Hayvan Hakları Günü

Hulusi ŞENEL
Hulusi ŞENEL
Giriş Tarihi : 04-10-2018 20:52

 

Ancak Türkiye’deki tabloya baktığımızda ne ilgili yasa,     ne de insanlarımız hayvanları korumuyor! “   Hulusi ŞENEL

 

İnsanlar kadar hayvanlarında acımasız bir şekilde öldürüldüğü/katledildiği ve işkence yapıldığı günler yaşıyoruz. Dünyamız acımasız insan kılıklı vahşiler, canilerle dolu. Bir tarafta 7-8 yaşındaki kız çocuklarının yetişmiş erkeklerle evlenebileceğine fetvalar veren sahtekâr din adamları var. Bir başka tarafta da kedileri, köpekleri diri diri sıcak kaynar suda haşlayanlar, ayaklarını kesenler, boynunu ipe bağlayıp arabasının arkasına takarak yerlerde sürükleyenler var. Ve bunlar çok yazık ki, nüfusunun yüzde 90 Müslüman olduğu iddia edilen ülkemizde oluyor.

 

Ne diyeceğimi, söyleyeceğimi bilemiyorum artık üzüntüden. İnsanlarımızda ne vicdan kalmış ne canlılara karşı bir sevgi, ne de Tanrı/Allah korkusu..

 

4 Ekim, Dünya Hayvan Hakları ve Koruma Günü.  Ancak Türkiye’de yasalar hayvan hakları ve koruma konusunda doğru dürüst bir yasa yok. Bu nedenle her gün birçok hayvan zehirlenerek, sopayla, taşla dövülerek,  silahla öldürülüyor hatta uzun süre çeşitli işkenceler yapılıyor. Bizde korunması gereken hayvan denildiğinde sadece sahipli kedi ve köpekler anlaşılıyor. 

 

Hayvanat bahçeleri, sirkler,  ormanlar, hatta şehir ve kasabalar hayvanlarla yapılan taşımacılıkta hayvan hakkı ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı yerler. Bu hayvanların çoğu güçlerinin ötesinde çalıştırılıyor, yük taşıttırılıyor çoğu zamanda aç ve susuz bırakılıyor. Kedi ve köpekler zehirleniyor, tekmeleniyor,  işkence ediliyor. Sokaklara onlar için konan bazı su ve yiyecek kapları fırlatılıp atılıyor.

 

Türkiye’de hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanları korumak konusunda oldukça yetersiz. Hayvan hakları savunucuları hayvanları koruyan, hayvan hak ihlallerini cezalandıran bir koruma yasası çıkarılmasını istiyor ama yasa yapıcıları bu istekleri devamlı kulak arkası yapıyor.

 

İSLAM DİNİNE GÖRE HAYVAN HAKLARI

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, madem nüfusumuzun yüzde 90’nı Müslüman ve onlarda insanlar gibi Tanrı’nın ümmeti sayılıyor o zaman hayvanlara eziyet edenlere, aç ve susuz bırakanlara neden karşı çıkmıyoruz.

 

Çok acıdır ki, gazetelerde, televizyonlarda hayvanlara yapılan korkunç eziyet ve işkence haberlerini sıkça duymaktayız. Bu durum insanlıkla, dindarlıkla, imanla bağdaşmıyor. Gerçi diyeceksiniz ki, İslam dünyasında Müslüman bir insanın, Müslüman nice masum  insanları acımasızca katlederken hayvanlara yapılan katliamları, eziyetleri, aç ve susuz bırakılmalarını kim düşünür..

 

Ama kazın ayağı öyle değil. İnsanlar nasıl Tanrı’nın-Allah’ın ümmetleri ise, hayvanlarda O’nun ümmetleri. Bunu Kuran’ın En’am Süresinin 38. Ayetinde Tanrı-Allah söylüyor;  “ Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi ümmettir. Biz o kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin/Tanrının huzuruna getirilecekler.”

 

Bundan anlaşılan şu ki, İslâm dinine göre, hayvanlara eziyet etmek, öldürmek,  işkence etmek, aç ve susuz bırakmak çok büyük günah. Hayvanlara yapılan eziyetlerin sorgusu yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında da hayvanlara yapılan eziyetin, işkencenin, aç ve susuz bırakılmasının büyük günah olduğu açıklanıyor. Diyanet’in konuyla ilgili açıklamaları özetle şöyle;

“...yaşayan bütün canlıların kendilerine özgü öncelikleri ve hakları vardır. İnsanoğlu kendi cinsine gösterdiği saygı ve sevgiyi, onlardan da esirgememelidir. Unutmayalım ki bütün hayvanlar, insanlar gibi saygı gösterilme hakkına sahiptir.

... Onlara kötü muamele edilemez. Zalimane davranışlarda bulunulamaz. İnsan yardımına muhtaç olan bu varlıkların, beslenme ve barınma ihtiyacı karşılanmalıdır. Kesinlikle aç ve susuz bırakılmamalıdır. Üzerlerinde fiziksel veya psikolojik acı çekmeye yönelik deneyler yapılmamalıdır. 

... Doğal olarak insanlarla iç içe olan ve bizim gibi ruh taşıyan, acı, sızı duyan, konuşamayan, kendisini savunamayan bu çaresiz varlıklara karşı sorumluluklarımızın olduğu tartışılamaz.

...Bu çaresiz varlıklara karşı şefkat ve merhamet gösterilmelidir. Allah’ın emri ve iradesi de bütün yaratıklara karşı adaletli ve ölçülü muamele edilmesi doğrultusundadır. Hz. Peygamber’in şu sözleri bizim için çok anlam ifade etmektedir: “ Merhamet edene, Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.” (Ebu Davud; Ede, 58.)

 

KEDİNİN ÖZEL BİR YERİ VAR

Peygamberimiz Hz. Muhammed bir kedi dostudur. Bir gün bir sohbet esnasında Peygamber efendimiz yanındakilere; " Kediyi sevmek imandandır " der ve bu mesajıyla kedilere iyi muamele edilmesinin şart olduğunu ifade eder.

Kedi beslemek sünnettir diyen Hz. Muhammed, Uhud seferinde, ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca, kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip ordunun kediyi ezmesini önler. Ve seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi isteyip sahiplenerek adını Müezza koyar.  Hatta Hz. Muhammed, kedisi Müezza'yı o kadar çok severmiş ki, kedisi Müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken Sahabe-i Kiram Ebu Nuaym, " Ya Resul o sudan kedi içti " deyince, Resulullah, " Onlar en temiz ağıza sahiptirler " buyurup abdest alır.  (Hadisi Nakleden Peygamberimizin eşi Hz. Aişe).

 

Unutmayın, evde kedi beslemek sevaptır, kediler evin bereketini artırır. Kedi aile fertlerinden biridir, çocukların merhamet duygusunu da geliştirir.

 

HAYVANLARIN DA YAŞAM HAKLARI VAR
-Hayvanlara Merhamet Etmek Gerekir. Unutmayalım, yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir...

 

Hz. Peygamber, köpeklerin öldürülmesine razı olmamış, onların da bir ümmet
olduklarını vurgulayıp, “ Köpekler ümmetlerden bir tanesi olmasaydı onların öldürülmelerini emrederdim.” der ve sebepsiz yere keyfi olarak hayvanların öldürülmemesi konusunda
Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allah, kıyamet gününde hesap soracaktır ” der ve kedisini aç bırakan bir kadının Cehennem’e girmeyi hak ettiğini söyler.

 

 

HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN NELER YAPALIM?

1-Zor durumda kalmış, hastalanmış, yaralanmış hayvanları koruyalım. Onların bakımına yardımcı olalım.

2-  Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli verelim. Aşılarını zamanında yaptıralım.

3-  Hayvanlara eziyet edilmesi insanlıkla bağdaşmaz. Bu davranış yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenleri uyaralım.

4-  Kuşların yuvalarını bozmayalım. Yumurtalarını almayalım.

5- Hayvanları korkutmayalım, ürkütmeyelim. Onlara eziyet etmeyelim.

6- Yiyecek artıklarımızı, özellikle ekmeği, çöplüğe atacağımıza yakınımızda bulunan hayvan besleyicilerine verelim.

 

SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİĞİNİZ İÇİN SİZİ TEHDİT EDEN OLURSA YAPMANIZ GEREKENLER

Ne yazık ki apartmanımızın bir kenarına sokak hayvanları için koyduğumuz "kedi evlerini" paramparça bulmaktan, koyduğumuz su kaplarını, mama kaplarını bulamamaktan, apartman girişine yöneticilerin astığı "buraya kedi köpek sokmayınız!" yazılarını görmekten hepimiz muzdaripiz. Bir de üstüne tehdit ediliyoruz, üstelik baktığımız sokak hayvanları da tehdit ediliyor, "zarar görebileceği" söyleniyor.

Peki ya böyle insanlarla karşılaştığınızda neler yapmalısınız?

İşte yapmanız gerekenler;

1. Karakola giderek size hakaret ve tehdit eden komşu ya da kişileri "Hakaret ve Tehdit" ettikleri için şikayet edin. Şikayet sebebiniz SİZİ TEHDİT etmesi olsun ki karakol olayı TCK ya göre savcılığa yollasın. (Hayvanlara zarar verecekleri için şikayet ederseniz, o zaman karakol sizin şikayetinizi "idari işlem yapılması için" valiliğe sevk eder)

2. Komşuların hayvanlara zarar vermekle tehdit etmesini veya hayvanlara taş atma dövme gibi davranışları için de Orman Su İşleri Müdürlüğüne yazıp, "bu kişiler için idari işlem yapılmasını, hayvana kötü muamele sabit ise idari para cezası kesilmesini" talep edin. Ayrıca, o mahaldeki hayvanların güvenliğini sağlanması için tedbir alınmasını talep edin.

3. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis şubesinin ve Aile ve Sosyal Planlamalar Müdürlüğünün, o yörede hayvanlara merhamet ve şefkat gösterilmesi ve hayvanların yasal hakları ve cezalar konusunda topluma bilgilendirme yapmalarını talep edin. Şiddete eğilimli bu insanlar için bu kurumların özel çalışmalar yapmasını talep edin.

Bu şikayetler neticesinde kurumlar harekete geçerse, hayvana şiddet büyük ölçüde azalır.

 

e-posta: hulusisenel@yahoo.com


YORUMLAR
DİĞER YAZILARI KURBAN BAĞIŞLARIMIZDA DİKKATLİ OLALIM URLA DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLERİNE BİR UYARI TÜRKİYE NEREYE GÖTÜRÜLMEK İSTENİYOR? ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİYETÇİLİK VE ULUSALCILIK HAYDİ TÜRKİYE; İSTİKAMET TÜRK BİRLİĞİ!. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR? Onlar bizim can dostlarımızdır. SOKAK KÖPEK SALDIRILARINDAN BELEDİYELER SORUMLUDUR. 20 MART ULUSLARASI MUTLULUK GÜNÜ İDİ. AMA… ÇANAKKALE SAVAŞI ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI İLE ANIYOR, ZAFERİMİZİ KUTLUYORUZ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ APTALLAR VE EŞEKLER !.. ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? TÜRKİYE, YÖNETİCİ FAKİRLİĞİ YAŞIYOR UĞUR MUMCU’YU SAYGIYLA ANDIK. DAİMA ANACAĞIZ DA… ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİYETÇİLİK VE ULUSALCILIK URLALILAR BELEDİYEDEN HİZMET BEKLİYOR YENİ BİR YILA GİRDİK MEDENİYET-UYGARLIK DEDİĞİMİZ ŞEY NEDİR? SOKAKLAR-CADDELER KATİL CANİLERLE DOLDU! 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK BATILILARIN KORKULU RÜYASI TÜRKİYE HER YÖNDEN ÇEVRELENİYOR! Milli duyguları yok edilmiş uyuşuk bir halk-millet olduk. Dünyayı kim yönetiyor? KISA KISA DÜŞÜNNCELER... DARBECİLER VE İHANETÇİLER VATAN SEVERLERDEN AYIRT EDİLMELİ ELİN TARİHÇİSİ-BİLİMADAMI ARAŞTIRMA YAPAR, BİZİMKİLER SİYASET YORUMU AHLÂKİ BİR ÇÖKÜŞ MÜ YAŞIYORUZ? ORMAN YANGINLARI DEVAM EDERKEN HÜKÜMET ACİL ÖNLEMDE KAYITSIZ KALIYOR 24 TEMMUZ BASIN-MEDYA BAYRAMINI KUTLAYAMAMANIN ACISINI ÇEKİYORUZ. TÜRKİYE’DE SİLAHLI GRUPLAR ÇOĞALIRKEN AVUSTRALYA SİLAHLANMAYI YASAKLADI HAYVANLARI SEVMELİYİZ. ÇÜNKÜ ONLAR DA TANRININ YARATTIĞI CANLILAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BİR SOSYAL HUKUK DEVLETİDİR GAZETECİ KİMDİR - GÖREVİ NEDİR? AVUSTRALYA’YI TANIYALIM HEPSİ EMPERYALİZM’İN UŞAKLARI !.. YARATILANI YARATANDAN DOLAYI SEVMELİYİZ 19 MAYIS NEDİR? BİZDE TARİHÇİ, BİLİMADAMI SİYASET YORUMU, ELİN TARİHÇİSİ, BİLİMADAMI ARAŞTIRMA YAPAR 23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN İNSAN HAKLARI VE İNSAN OLABİLME… NE NATO NE DE AVRUPA BİRLİĞİ. ATATÜRK’ÜN VASİYETİ; TÜRK BİRLİĞİ AMERİKA’DA “FEMA” ADLI DERİN DEVLET. “PEKİ TÜRKİYE’DE GİZLİ DERİN DEVLET VAR MI?” HAYVANLARA YAPILAN EZİYETLER VE İSLAMDA HAYVAN HAKLARI YENİ BİR YILA GİRDİK NEDİR BU DUYARSIZLIK TANRI AŞKINA! ETRAFIMIZ DÜŞMANLA ÇEVRİLDİ BİR İNSANIN TÜRKLÜĞE, ATATÜRK’E VE ONUN KURDUĞU ÇAĞDAŞ, LAİK CUMHURİYETE DÜŞMAN OLMASI, KENDİSİNE OLDUĞU KADAR ÜLKESİNE DE DÜŞMANLIKTIR! BATI BİZİ NEDEN SEVMEZ? GÜZEL AHLÂKLI OLMAK… 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ATAMIZI ANARKEN ATATÜRK’ÜN TÜRKLÜK VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI EKİM AYI BİZE NELERİ HATIRLATIYOR? BATI UŞAĞI VE TÜRK DÜŞMANI FANATİK ERMENİLERE DERS VERME ZAMANI GELDİ YEREL BASIN-YAYIN ORGANLARI VE… NEREDE KURTULUŞ SAVAŞININ BİRLİK, BERABERLİK RUHU! *30 Ağustos Zaferi* FETÖ’nün BOŞLUĞUNU BAŞKA TARİKAT / CEMAATLAR MI DOLDURUYOR? DÜŞMANLARIMIZ ÇOĞALIYOR Anahtar, Mustafa Kemal’dir İSLÂM: AKIL, BİLGİ VE GÜZEL AHLÂK DİNİ’DİR MEDYA ORGANLARINDA AHKÂM KESEN ÇIKARCILAR APTALLAR VE EŞEKLER !.. ATATÜRK VE TÜRK KADINI SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA, ADALET BAKANINA, VE CUMHURİYET SAVCILARINA SESLENİYORUM! BATI PİYONLARI VE YURTTAŞLIK GÖREVLERİ “AYDINLARI SESSİZ KALAN VEYA KORKAK OLAN MİLLETLER, EZİLMEĞE MAHKUMDURLAR” Atatürk ATATÜRK DİYOR Kİ; “AYDINLARI SESSİZ KALAN VEYA KORKAK OLAN MİLLETLER, EZİLMEĞE MAHKUMDURLAR” BATILILARIN TÜRK DÜŞMANLIĞI!.. BU BÖYLE GİTMEZ!.. GENÇLİK HAFTASI VE DÜŞÜNCELER… ALLAH’IN ADI TÜRKÇEDE TANRI’DIR İSLAM ALEMİ VE BÜYÜK GÜNAHLAR GİYDİĞİ KAFTANLARLA ASLINI GİZLEYEMEZ İNSAN TÜRK MEDYASI NEDEN YAZMIYOR, C. SAVCILARI NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR? VATANINI, MİLLETİNİ, BAYRAĞINI SEVMEK, FAŞİSTLİK İSE BEN FAŞİSTİM !.. SIKTINIZ AMA YETTİ BU ATATÜRK VE CUMHURİYET’E OLAN DÜŞMANLIĞINIZ ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKE ALTINDA VE OKUMUŞ AMA CAHİL KALMIŞ DİNADAMLARI!.. BU BÖYLE GİTMEZ!.. Hawaii’de Türkler TARİHTEN SAYFALAR… Mora İsyanı sırasında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın ihaneti ve bağımsız Yunanistan'a giden yol DOST KAZANIMI SEVGİYLE OLUŞUR KILIÇDAROĞLU CHP’Yİ NEREYE GÖTÜRÜYOR? ÜLKEMİZ DEPREM KUŞAKLARININ ÜZERİNDE AMA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR MUYUZ!. 20 Ocak: AZERBAYCAN YANVAR KATLİAMI AHLÂKIN VE DİSİPLİNİN BOZULDUĞU ÜLKELERDE TOPLUMLARDA ÇÖKER VATAN HİZMETİNDEN KAÇANLAR!.. Daniel Pipes: “TÜRKİYE KAYBELDİ AMA SONSUZA KADAR DEĞİL” 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Sözde Ermeni Soykırımını Tanıyan AMERİKA’NIN KIZILDERİLİLERE, FRANSA’NIN CEZAYİRLİLERE, ALMANYA’NIN YAHUDİLERE YAPTIKLARI SOYKIRIMLARI BİZ DE TANIYALIM. BATILILARIN TÜRK DÜŞMANLIĞI!.. AB-D ZANGOÇLARI*!.. 12 Adalar bizim mi, Yunanlının mı? 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI URLA’NIN DÜZGÜN VE RAHATLAYICI BİR TRAFİK DÜZENİNE İHTİYACI VAR AVUSTRALYALI ANZAC JOSEF MİLLER NASIL “ANZAC ÖMER” OLDU? 25-26 Şubat Hocalı katliamı! BİR ULUSU-MİLLETİ ÇÖKERTMENİN YOLU ATATÜRK HAYRANI ÜLKE: M A L E Z Y A VE SENDEN ÖZÜR DİLİYORUZ ATAM! SENİ UNUTMADIK ATAM! HİÇBİR ZAMANDA UNUTMAYACAĞIZ!..